Ο άγιος Ρωμανός ήταν διάκονος της Εκκλησίας στην Καισάρεια της Παλαιστίνης και κήρυττε με ζήλο το Ευαγγέλιο στην Αντιόχεια.

Μία μέρα οι ειδωλολάτρες τελούσαν κάποια ειδωλολατρική εορτή. Ο έπαρχος Αντιοχείας Ασκληπιάδης ήταν καθ’ οδόν προς τον ναό των ειδώλων για να προσφέρει θυσία, άλλα ο Ρωμανός στεκόταν και του εμπόδιζε τον δρόμο. Του είπε: «Αμαρτάνεις ,ηγεμόνα, όταν προσκυνάς τα ξόανα. Τα είδωλα δεν είναι θεοί. Ο Χριστός είναι ο μόνος αληθινός Θεός!».

 

 

Εξοργισμένος ο άρχοντας υπέβαλε τον Ρωμανό σε βασανιστήρια και με διαταγή του μαστιγώθηκε και γδάρθηκε ανηλεώς. Κατά τη διάρκεια του μαρτυρίου του ο άγιος Ρωμανός είδε ένα μικρό παιδί – Βαρουλάς ήταν το όνομά του- και είπε στον Ασκληπιάδη: «Ακόμη κι αυτό το νήπιο έχει περισσότερη νόηση από σένα, τύραννε, διότι γνωρίζει τον αληθινό Θεό, ενώ εσύ όχι!». Ο έπαρχος ρώτησε το νήπιο Βαρουλά για την πίστη του και αυτό ομολόγησε τον Χριστό ως τον ένα αληθινό Θεό , σε αντίθεση με τα ψεύδη της ειδωλολατρίας. Ο Ασκληπιάδης διέταξε να αποκεφαλιστεί αμέσως το παιδί, ενώ τον άγιο Ρωμανό μετά από φρικτά κολαστήρια τον έπνιξαν μέσα στη φυλακή. Έτσι τελειώθηκαν οι δύο μάρτυρες το έτος 303 και κληρονόμησαν τη Βασιλεία του Χριστού.

 

 

Από το βιβλίο: «Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς

Πνευματικό ημερολόγιο

Ο Πρόλογος της Αχρίδος

Βίοι Αγίων, Ύμνοι, Στοχασμοί και Ομιλίες για κάθε ημέρα του χρόνου.

Νοέμβριος»

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΘΩΣ