Αγία Σοφία - Κωνσταντινούπολη

http://www.360tr.com/34_istanbul/ayasofya/english/

 

Άγιοι Τόποι - Ιεροσόλυμα

http://www.360tr.com/kudus/kiyamet_eng/index.html