Θεραπευτική αντιαιρετική ποιμαντική του απ. Παύλου με βάση το υπόμνημα του αγ. Χρυσοστόμου στην προς Γαλάτας επιστολή.  -  π. Αυγουστίνος Μύρου